Letní vědecké sympozium na téma Cesta časem
4.8.2013 - 11.8.2013

Středisko Bílá Holubice
Moravice – Mokřinky
  Domů | vědecké týmy | laboratorní deník | potrubní pošta | foto ze sympozia |


K navigaci slouží horní menu nebo můžete použít tento rozcestník.

 DOMů - Tato stránka. 

 VěDECKé TýMY - Vědecké špičky, účastninící se sympozia. 

 LABORATORNí DENíK - Vědecké záznamy. 

 POTRUBNí POšTA - Zde můžete zanechat technické propozice našim vědátorům. 

 FOTO ZE SYMPOZIA - Momentky z našeho vědeckého bádání. 

  -  

Created & Designed by javaIT™, programming by Jan Vaníček [email]. No copyright ©2006.