4.8.2012 - 11.8.2012

Středisko Bílá Holubice
Moravice – Mokřinky
 Domů | Posádky | Lodní deník | Holubí pošta | Obrázky z cest  K navigaci slouží horní menu nebo můžete použít tento rozcestník.

 DOMů - Tato stránka. 

 POSáDKY - Přehled osob na palubě 

 LODNí DENíK - Zde se můžete dočíst, jak probíhá plavba 

 HOLUBí POšTA - Zde můžete zanechat vzkaz pasažérům naší lodi 

 OBRáZKY Z CEST - A zde se můžete o průběhu na vlastní oči přesvědčit 

Created & Designed by javaIT™, programming by Jan Vaníček [email]. No copyright ©2006.